Cơ sở chính: 243A ĐL Đồng Khởi, P.Phú Tân, TP. Bến Tre

Lấy làm tiếc! Trang đó dường như không tồn tại.