Cơ sở chính: 243A ĐL Đồng Khởi, P.Phú Tân, TP. Bến Tre

Trang

BẢNG GIÁ

Biểu phí điều trị: (Chỉ có tính chất tham khảo, giá chính xác sẽ được báo theo từng thời điểm)